ANLATIM BOZUKLUKLARI  

Türkçe testlerinde en çok soru gruplarından biri de anlatım bozukluklarıdır. Doğru cümle kurabilmek için anlatım yanlışlıklarını bilmek gerekir.

 1. Şayet seninle oraya gitmemiş olsaydım,

I                   II

onlarla karşılaşmayacaktım o gün.

  III                                      IV

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında daralma ya da bozulma olmaz?

 1. A) I B) II C) III             D) IV

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde verinde kullanılmamış bir deyim vardır?
 2. A) Yakında yuvasına kavuşacak, şimdiden etekleri zil çalı
 3. B) Küçük yaşına rağmen çok olgun biri, kardeşlerine o göz kulak oluyor.
 4. C) Onun bu başarıyı sağlamasında arkadaşlarının da parmağı
 5. D) Arkadaşlıkları uzun yıllara dayanıyor, içli dışlı olmaları bu yü

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır?
 2. A) Burada aradığınızı bulamazsını
 3. B) Yağmurlu güz günleri başkaydı.
 4. C) Neşeli olan insanları herkes sever.
 5. D) Oyuncular çok başarılıydı.
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden altı çizili sözcük çıkarıldığında anlamda daralma olmaz?
 7. A) Dün nem oranı çok yü
 8. B) Gösteriler bir hafta boyunca sürdü.
 9. C) Ortalık biranda karardı.
 10. D) Bir tencere yemeği yakmış.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
 2. A) Her tarafı yeniden, bir kez daha gözden geç
 3. B) Yıllarını bu dar ve karanlık odada geçirmiş
 4. C) Bir kuşluk vakti evden ayrıldı
 5. D) Kimi insan vaktini boşa harcamayı marifet sayar.

 

6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 1. A) Yazarların anlattıkları yerleri okudukça görme hevesine, arzusuna kapılmışızdır çoğu zaman.
 2. B) Bir yapıt olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınıp değ
 3. C) Kendime göre bir ev buldum.
 4. D) Sandığımdan fazla soru çözmüş.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözcükler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır?
 2. A) Eline geçen fırsatları zamanında ve yerinde kullanmalısı
 3. B) Sizi gelecek hafta da yine buraya çağıracağı
 4. C) Boyunun uzamasını, sağlıklı olmayı istiyorsan süt iç
 5. D) Sanıyorum bu işin sorumluluğunu üstlenir, bu konuda duyarlı davranı

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
 2. A) Sanatçı canı istediği her konuda yapıt verebilir.
 3. B) Yazarımızın birçok eseri yeniden basıldı.
 4. C) Yapıtları kısa süre sonra evrensel bir boyut kazanmıştı.
 5. D) Ülkemizde gazete okuyanların sayısı oldukça az.

 

 1. “Hayatta başarılı olmak istiyorsak çok çalışılmalıdır.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Sözcüklerin yanlış yerde kullanılması
 2. B) Gereksiz sözcük kullanılması
 3. C) Çatı uyuşmazlığı
 4. D) Tamlayanın olmaması

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde çatı uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
 2. A) Çocuklar çok içerde kaldıkları için sıkılmış
 3. B) Sen bu kitabı ben de yeni aldığımı okuyayı
 4. C) Ortamın gerinmesiyle hiçbir şey doğru dürüst konuşulamadı.
 5. D) Tarla sürerek ekime hazırlandı.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereksiz sözcük kullanımı “ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
 2. A) Hemen getireceğini söyleyerek aldığı kalemi hala geri iade etmedi.
 3. B) Birçoğu hediyelerini alamadan uyudular.
 4. C) Ben araba kullanmayı, kızım yüzmeyi sever.
 5. D) Havalar her zaman açık gitmiyor.

 

 1. “Bu çevredeki insanları azımsamak doğru değildir.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Tamlamanın yanlış kullanılması
 2. B) Ekeylemin yanlış kullanılması
 3. C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
 4. D) Gereksiz sözcük kullanılması

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde özne – yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
 2. A) Futbolcular sahaya indi.
 3. B) İzleyicilerden ikisi birden öne atıldı.
 4. C) Mehmet ve kardeşi bisiklete binmeyi çok seviyor.
 5. D) Herkes gidince evde bir ben bir de annem kalmıştı.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
 2. A) Çorbaya biraz tuz biraz da limon sıktı
 3. B) Dün arkadaşın bize kendini tanıştırdı. C} Yol kenarlarına çok fidan ekmiş D) Elimi sıkıp, beni tebrik etti.

 

 1. “Ona yetişeyim diye çok koştum; oysa ki yetişemedim.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 1. A) “yetişeceğim” yerine “yetişeyim” sözcüğünün kullanılması
 2. B) Yanlış bağlaç kullanılması
 3. C) Öğe eksikliği
 4. D) Yanlış anlamda sözcük kullanılması

 

 1. “Kentin ulaşım sorunu altından kalkınamaz boyuta ulaşmadan ona bir çözüm aranmalıdır.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

 1. A) “Ona” sözcüğü atılarak
 2. B) “ulaşmadan” sözcüğünden sonra “önce” sözcüğü getirilerek
 3. C) “kalkınamaz” sözcüğü  yerine  “kalkılamaz” sözcüğü getirilerek
 4. D) “boyutlara” sözcüğü yerine “sonuçlara” sözcüğü getirilerek

 

 1. “Birçok seneler geçti, donan yok seferinden.”

Bu dizedeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

 1. A) “seneler” yerine “yıllar” sözcüğü getirilerek
 2. B) “dönen” sözcüğünden önce “geri” sözcüğü getirilerek
 3. C) “seneler” sözcüğünden çoğul eki çıkarılarak
 4. D) “birçok” ve “seneler” sözcüğünün yerlerini değiştirerek

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
 2. A) Geciktiğini anlayınca öyle telaşlandı ki ayağı yerden kesildi.
 3. B) Bizi dinlemeyeceğini, karşı çıkacağını
 4. C) Çok konuşmaktan ağzı kulaklarına varı
 5. D) Bir kasabaya yerleşip resim yapmaya başlı

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
 2. A) Başkalarının ve kendi görüşlerini açıklarken çok heyecanlıydı.
 3. B) Top, çok önemli bir oyun arkadaşımızdı.
 4. C) Bu şiir dinletisi içime su serpti.
 5. D) Bu soruyu anlamadım, yanıt vermek de istemiyorum.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hanginde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?
 2. A) Bu konudaki nüans farkını göz ardı
 3. B) Gelecek güzel günlerin hayalini, düşünü
 4. C) Beni terk edip bırakacağını
 5. D) Umutsuzluğa, üzüntüye kapılma sakı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir