Yasama-Yürütme ve Yargı kavramlarının tanımları nelerdir? Ayırt edici özellikleri nelerdir?

Kuvvetler ayrılığı ilkesini bünyesinde bulunduran devletlerin, işlevlerinin güçlü ve dengeli bir biçimde çalışabilmesi, haksızlıkların denetlenebilmesi ve insan haklarının güvence altına alınabilmesi için yerine getirmesi gereken birtakım görevler vardır. Kuşkusuz bu görevlerin en başında yasama-yürütme-yargı kavramları gelmektedir. Birçok kişinin günlük hayatta çok...

Liman nedir? özellikleri nelerdir?

Günlük hayatta karşımıza çok sık çıkan, birçok bölgeye hayat veren, genellikle coğrafi bir terim olarak bilinen liman kelimesine net bir tanım yaparsak; gemilerin yük almalarına ya da yük boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları bulunan, barınmalarına yarayan, doğal ya da yapay...

SEMİYOLOJİK YORUM NEDİR?

      Semiyolojik yorum? Sizler de benim gibi ilk defa duyanlardan olabilirsiniz bu kavramı.  O yüzden açık, kısa ve öz anlatmaya çalışacağım naçizane.      Semiyoloji, göstergebilim demektir.  Eski Yunanca ’da ise işaret  anlamına gelmektedir. Semiyoloji kendi başına bir bilim dalı olmasına rağmen...

NASIL BAŞARILI ÇOCUK YETİŞTİRİLİR?

            Başarı nedir ve başarılı çocuk kime denir? 21.yüzyıl dünyasında kavramlar aslında o kadar göreceli bir hal aldı ki artık hiçbir kavram için kesin konuşamıyoruz. Ancak yine de kavramları sınırları esnetilebilir bir çerçevede konuşabilir ve tanımlayabiliriz.            Başarıyı kimisi maddi çerçevede...

MOTİVASYON NEDİR? İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON FARKLARI NELERDİR?

          Motivasyon dilimize İngilizceden girmiş bir kelimedir. Motivation tam Türkçe karşılığı güdülenmedir.           Güdülenme ise kişinin iç veya dış dürtülerin etkisiyle eyleme geçmesidir. Güdülenme süreci  ihtiyaç,dürtü, güdü ve güdülenmeden oluşur. Kişide davranışa dönüşen her fikir aslında güdülenmenin ürünüdür. Her insan bir...

Koronavirüs: Süper Bulaşıcı Kimdir? Nasıl Tespit Edilir?

Bilim insanlarına bulaşıcı bir hastalığı, hasta olan kişi ortalama 3-4 kişiye buluşturabiliyor. Ancak bazı insanlar kendilerinde hastalıkla ilgili herhangi bir belirti olmasa bile üzerinde taşıdığı virüsleri başka insanlara bulaştırabiliyor. İşte böyle hasta olmayan ve hastalık belirtisi taşımayanların korona virüslerini yüzlerce kişiye...

Örnek Bir Öğretmen Memnuniyet Anketi Nasıl Olmalıdır?

Okulunuzda öğretmenlere yönelik bir anket uygulamayı düşünüyor ama nasıl bir çerçevede uygulayacağınız ile ilgili bir fikriniz yoksa aşağıda sizinle paylaştığım bilgiler işinize yarayabilir. ANTEK YAPILANLARIN PROFİLİ A…. Anaokulunda çalışan 15 öğretmen anket çalışmasına katılmıştır. Ankete 1 bay 14 bayan katılmıştır. Anketteki...