Aylar: Ocak 2014

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Devlet Vatandaş İşbirliği

Ülkemizde son yıllarda okul yapımında özel sektörün yardımlarının payının artmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır? A) Ülke kalkınmasının temelinde eğitimin olduğuna inanılması B) Özel sektörün eğitim faaliyetlerine yönelik yatırımlara başlaması C) Kırsal kesimden kentlere olan göçlerin azaltılmasının amaçlanması D) Yapılan yardımların...