Aylar: Ocak 2017

Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri Üzerine Bir Düzenleme

Çocuk hakları sözleşmesi hemen hemen tüm ülkeler tarafından imzalanmıştır, ancak çocuk hakları ihlalleri maalesef devam etmektedir. Çok sayıda çocuk zorla çalıştırılmakta, yaşama, sağlık, eğitim, beslenme, ve oyun oynama hak ve özgürlüklerinden çeşitli nedenlerle yoksun yaşamaktadır. Ülkeler çocuk haklarının korunmasına ilişkin önemli...

HAK NEDİR? Kavramsal Düzeyde Ele Alınması

Hak bireyin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilen yetkisidir. Bu yetki hukuk düzeni tarafından tanınmıştır. Kişi hak sayesinde istediğini yapabilmekte, istediğini söyleyebilmektedir. Biz insan olduğumuz için hak ve özgürlüklere sahip oluruz.bu haklar kişinin nereli olduğu,  cinsiyeti, ırkı...

Halk Oylamasına Kaç Gün kaldı?

Halk oylaması çok önemli görülen konularda milletin ne düşündüğünün, teklife evet mi yoksa hayır mı diyeceğinin öğrenilmesidir. Ülkemizde de 18 maddeden oluşan bir Anayasa değişikliği yapılacak. Bu değişiklikler Meclis’ten 339 oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliğini öngören teklifi onaylamak için halk...

2017 Referandum Kaç Gün Kaldı? Ne Zaman Yapılacak?

18 maddeden oluşan Anayasa değişiklik paketi Meclisten geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan değişiklik ile hükümetin başı başbakan yerine cumhurbaşkanı olacak. Anayasa değişikliklerini içeren paketin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasından sonra 60 gün içinde halk oyuna sunulması gerekiyor. Halk oyu kullanacak bireyler referandumun...

Sorumluluk ve Özgürlük Hakkında Bir Yazı

Sorumluluk ve özgürlük kavramları birbirleri ile alakalıdır. Özgürlük insanın kendi iradesi ile istediğini yapabilmesidir. Bir insanın istediğini yapabilmesi ancak yaptıklarının sonuçlarına katlanması ile mümkün olmaktadır. İnsanın yaptığı davranışın sonucuna katlaması ise sorumluluktur. Bu iki kavramın birbirini nasıl doğurduğu üzerine konuşalım. İnsanları...

Bilişsel Çelişkiye Rağmen Davranışta Bulunmak

İnsan davranışlarını inceleyen bilim adamları belli tür davranışların nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Bu çalışmalar insanların davranışlarını analiz etmede çok fayda sağlamıştır. Bu araştırmacılardan biri de Leon Festinger’dir. Bu Amerikalı bilim insanının bize kazandırdığı bilgilerden biri de bilişsel çelişki kuramıdır. Bilişsel çelişki kuramı,...