7. Sınıf Sosyal Bilgiler Devlet Vatandaş İşbirliği

Ülkemizde son yıllarda okul yapımında özel
sektörün yardımlarının payının artmasında,
aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

A) Ülke kalkınmasının temelinde eğitimin olduğuna inanılması

B) Özel sektörün eğitim faaliyetlerine yönelik yatırımlara başlaması

C) Kırsal kesimden kentlere olan göçlerin azaltılmasının amaçlanması

D) Yapılan yardımların devlete ödenecek vergiden düşürülmesi uygulamasının başlatılması

 

– SSK

– Bağ – Kur

– Emekli Sandığı

Yukarıdaki sosyal güvenlik kurumlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Prim sistemine dayalı olmaları

B)Cumhuriyet öncesinde kurulmuş olmaları

C)Çiftçilerin sosyal güvenliklerini sağlamaları

D)Devlet memurlarının sosyal güvenliklerini sağlamaları

 

 

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumlarının en önemli amacıdır?

A) İş verimliliğini artırmak

B) Nitelikli iş gücünün yetişmesine ortam hazırlamak

C) Her vatandaşın eğitim ve sağlık harcamalarını karşılamak

O) İnsanları yoksulluk ve yoksunluk riskine karşı koruyarak güvence altına almak

 

I.   İlköğretimin parasız olarak verilmesi

II.  İlköğretim öğrencilerine 6. 7. ve 8. sınıflarda seviye belirleme sınavlarının uygulanması

III. Maddî imkânı olmayan başarılı öğrencilere burs verilmesi

IV.  Çocuklara okumayı sevdirici çalışmalar yapmak

Yukarıda verilenlerden hangileri, eğitim konusunda hem vatandaşların hem de devletin ortak sorumluluklarındandır?

 

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

 

I.   Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

II.  Emekli Sandığı

III. Sosyal Sigortalar Kurumu

IV.  Türk Hava Kurumu

Yukarıda verilenlerden hangileri, sosyal güvenlik kurumlarından değildir?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

 

 

Tüm devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yukarıda sözü edilen sosyal güvenlik kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bağ – Kur

B)Emekli Sandığı

C)Sosyal Sigortalar Kurumu

D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.