Birinci Dünya Savaşının Kabul Edilen Nedenleri ve Sonuçları

Yer küre üzerinde varlığını devam ettiren tüm dünya ülkelerini derinden etkileyen, sonuçları ile dünyaya yeni bir seyir çizdiren 1. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım.

Nedenleri

Almanya ve İtalya diğer sömürgeci devletler gibi Dünya üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istemeleri.

Teknolojik gelişmelerle beraber ülkelerin hammadde ve Pazar ihtiyaçlarını karşılamak için rekabete girmeleri

Gelişmiş ülkelerin sömürge alanlarını paylaşma konusundaki çatışmaları

Ülkeler arasındaki sorunların yanında iç sorunlarında büyük boyutlara gelmesi, ırk ve din eksenli kutupların meydana gelmesi

Azınlıkta kalan ırkların bağımsız kalmak istemeleri veya aynı ırka ait başka bir devletin himayesine girme mücadeleleri

Bütün bunlar 1. Dünya savaşının ortaya çıkmasına etki etti. Yukarıdaki maddeler genel nedenlerdir.

Sonuçları

  1. Dünya savaşı bir gruptaki (İtilaf) devletlerin diğerlerini yenmesi ile sonuçlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu parçalanmış ve yerine yeni devletler kurulmuştur.

Almanya ve İtalya çok ağır kayıplar vermişlerdir. Hem önleri kesildi hem de ekonomik çöküntü yaşadılar.

Yenilen devletlere uygulanan ağır antlaşmalar 2. Dünya savaşının çıkmasına neden olmuştur.

Genişlemeyen devletlerde diktatörlükler ortaya çıkmıştır.

Savaşta yaşanan ekonomik sıkıntılar daha sonra Dünya geneli kıtlıkların, hastalıkların çıkmasına neden olmuştur.

İnsanlar arasında geleceğe yönelik umutlar tükendi, bireysel silahlanmalar arttı.

Devletler arasındaki sınırlar değişti. Yeni devletler kuruldu. Yeni devletler dünya üzerinde yeni güç dengelerini ortaya çıkarttı.

Yeni uluslar, yeni devletler Dünya’nın çehresini değiştirdi.

Birinci Dünya savaşı sonuçları ile dünyayı değiştirdi. Milyonlarca insanın ölmesine neden oldu. İnsanın dünya üzerinde ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*