Bilgi

KADİR GECESİ İLE İLİGİLİ HADİSLER

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu: “Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü’l-kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173-176.) Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre, bir grup sahâbî, rüyalarında Kadir gecesinin ramazan’ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler (ve ...

Devamını Oku »

TERAVİH İLE İLGİLİ HADİSLER

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân  37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174.) Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur: “Allâh Teâlâ Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (terâvîh) namazını sünnet kıldım.” (İbn-i Mâce, Salât, 173)

Devamını Oku »

İFTAR İLE İLGİLİ HADİSLER

Zeyd İbni Hâlid el-Cühenî  radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî, Savm 82) Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Oruç açmakta acele ettikleri sürece müslümanlar hayır üzere yaşarlar.” (Buhârî, Savm 45; Müslim, Sıyâm 48) Ebû Atıyye dedi ...

Devamını Oku »

SAHURLA İLGİLİ HADİSLER

Enes radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır.” (Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45) Zeyd İbni Sâbit  radıyallahu anh dedi ki: Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sahur yemeği yedik sonra da sabah namazını kıldık. Sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçti? diye soruldu. “Elli âyet okuyacak kadar” cevabını verdi. (Buhârî, ...

Devamını Oku »

FİTRE (FITIR SADAKASI) İLE İLGİLİ HADİSLER

Abdullah İbn Ömer’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber fıtır sadakasını (fitreyi) köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir.” (Buhârî, Zekât, 76; Müslim, Zekât, 12 .) Abdullah İbn Ömer’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber fitrenin, insanlar Bayram Namazı’na çıkmadan önce verilmesini emretmiştir” (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, IV, 183.) Abdullah İbn Ömer’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. ...

Devamını Oku »

RAMAZAN İLE İLGİLİ HADİSLER

Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” (Buhârî, Savm 5) Âişe  radıyallahu anhâ şöyle dedi: “Ramazan ayının son on günü gelince, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle ihyâ eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı.” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 5) İbni Abbâs  radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resûllullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en ...

Devamını Oku »

CEMRE NEDİR VE NASIL DÜŞER?

Cemre kelime anlamı olarak sıcaklık, kor demektir. demektir. Kelime Arapça kökenli bir kelimedir. Şubat ayının yarısı geçildikten sonra havada, suda, ve toprakta sırasıyla ısınmalar başlayacaktır. Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi’nde Arafat’tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da “cemre” ...

Devamını Oku »

ZİYA PAŞA HAKKINDA KOMPOZİSYON BİLGİSİ VE ESERLERİ

Asıl Adı “Abdülhamid Ziyaeddin olan Ziya Paşa ” 1825’te İstanbul’da doğdu, 17 Mayıs 1880’de Adana’da vefat . Galata Gümrüğü’nde kâtiplik yapan Erzurumlu Ferideddin Efendi’nin oğludur. Beyazıt  Rüşdiyesi’nden mezun oldu.  Kendini  Arapça ve Farsça alanında iyice geliştirdi. Bir süre Sadaret Mektub-i Kalemi’nde çalıştı. Daha sonra sarayda Mabeyn Katipliği’ne atandı. Bu sırada Fransız dilini de  öğrendi. Ali Paşa sadrazam olunca saraydan uzaklaştırıldı. ...

Devamını Oku »

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KAÇ GÜN KALDI?

İslam âlemini için ayrı bir önemi olan üç aylar diye tabir edilen Recep, Şaban, Ramazan aylarının başlamasına çok az bir zaman kaldı. 29 Mart 2016 tarihinde üç aylara girmiş olacağız. Bu üç aya dinimizde son derece önem verilir; Müslümanlar adeta bu ayları iple çeker ve bu ayları değerlendirmek için azami gayret gösterirler. Bu aylar ve diğer dokuz ayın süreleri, ayın ...

Devamını Oku »

II. ABDÜLHAMİT HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Sultan Abdülhamit  1842’de İstanbul’da doğmuştur. Sultanın  Babası Birinci Abdülmecit, annesi Tir-i Müjgan Sultan’dır.  Annesi çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamit çok küçük yaşta iken annesini kaybetti. Osmanlı Devleti’nin otuz dördüncü padişahıdır. Aynı zamanda İslam halifelerinin yüz on üçüncüsüdür. Kişilik olarak nazik bir insandı. Kimsenin kalbini kırmazdı. Zeka ve hafızası ile herkesin dikkatini çekmekteydi. Çok iyi yetiştirilmişti. Uzun yıllar ticaretle uğraştı. Abdülhamit Han’ın ...

Devamını Oku »