Bilgi

Tekfur Nedir? Kime Denir?

Bizanslıların müstakil valilerine ve Anadolu’nun bazı Hıristiyan beylerine verilen unvandır. Bizans İmparatorluğunda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askerî görevleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu Tekfur kelimesi köken olarak Ermenice  bir kelimedir.  Bizans imparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle  Anadolu  ve Rumeli’deki Hıristiyan  beylerine verilen addır. Bizanslıların müstakil valilerine ve Anadolu’nun ...

Devamını Oku »

Kısaca: ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri kışın en şiddetli zamanı demektir. 21 Aralıkta başlar 31 Ocak tarihi itibarı ile sona erer. Zemheriye karakış da denir. Bu zaman dilimi kışın en soğuk ve karlı geçen dönemidir. Ülkemizde deniz kıyıları hariç sıcaklıklar çok düşüktür. Eksi 30’ları gören şehirler vardır. Özellikle Doğu Anadolu’da zemheri çok sert geçmektedir. Ocak ayının sonu itibarı ile yavaş yavaş havalarda ısınma görülür. Zemheri ...

Devamını Oku »

Askere Gitme Yaşı En Son Kaçtır? Ne Zamana Kadar Askerlik Tecil ettirilebilir?

Üniversitelerde, liselerde okuyan veya memur olarak çalışan birçok vatandaş askerliğini ne zamana kadar erteleyebileceğini merak ediyor. Biraz araştırma yapıp, asker adaylarının bu merakını gidermek istedik. Genel merak edilen en son kaç yaşına kadar askere gidilemeyeceğidir. Askerlik Türkiye vatandaşı olan her erkeğin zorunlu vatandaşlık görevlerinden biridir. Vergi vermek gibi asli görevlerdendir. Ülkemizde askerliğe verilen kutsal önem diğer vatandaşlık görevlerinden çok daha ...

Devamını Oku »

Orbital enerjileri Konu Anlatımı

Çok elektronlu atomların elektronlannın enerjileri baş kuantum sayısının yanı sıra açısal momentum kuantum sayısına da bağlıdır. Bir atomun toplam enerjisi sadece orbital enerjilerinin toplamına bağlı değildir. Bunun yanında bu orbitallerde yer alan elektronlar arası itme kuvvetine de bağlıdır. Orbitallere elektronlar en düşük enerjili olacak şekilde yerleşir. Buna temel hal denir. Bu durumda elektronlar, çekirdeğe en yakın konumdadır ve çekirdek tarafından ...

Devamını Oku »

Örnekler İle Süspansiyon Nedir?

Bir katının bir sıvı içerisinde çözünmeden parçacıklar halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara denir. Bu karışımda sıvı ile katı tanecikleri birbirinden ayrılır. Örneğin; tebeşir tozu-su, kum-su, ayran, şehriye çorbası bu tür karışımlardandır.

Devamını Oku »

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE; SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yıl Şubatın on dördünde birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Sevgiler Günü’nün başlangıç tarihi eski Roma İmparatorluğu zamanına uzandığına inanılır. Eski Roma’da 14 Şubat günü bütün Roma halkı için önemli bir gündü. Çünkü bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno’ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak ...

Devamını Oku »

Çavdar Obası’nın Tarihteki Yeri

Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında , Ankara ve Eskişehir civarında  göçebe olarak yaşayan Moğol boyundan  oldukları ileri düşünülmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin İlhanlıların egemenliği altına girdiği dönemde bu bölgelerde yerleşen Çavdar Obası, tarihte yer eden bu adı liderleri Almak Noyan’ın oğlu Çavdar Bey’den almıştır. Osman Bey’in Sakarya vadisi boyunca kuzeye doğru akınlar düzenleyerek buraları ele geçirmeye çalıştığı sıralarda, Çavdarlar, çevrelerindeki kasaba ve köylere zarar vermekteydiler. Son ...

Devamını Oku »

DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÜZERİNE KISA NOTLAR

Destan döneminden halk hikâyeciliğine geçiş döneminin en önemli ürünü Dede Korkut Hikâyeleridir. Bu hikâyeler, Orta Asya’da şekillenmeye başlamış; Türklerin islamın kabul etmeleri ve Anadolu’ya gelmelerinden sonra din ve çevre şartlarına  göre yer yer değişikliklere uğramıştır. Dede Korkut’un hikâyeleri, parça parça ve değişik versiyonlarda Anadolu’nun çeşitli yerlerinde hala yaşamaktadır. Bugün Türkiye’de en yaygın olarak bilinen hikâyeler, 15-16. yüzyıllarda yazıya geçirilmiştir. Ancak kim ...

Devamını Oku »

KARACAHİSAR KALESİ NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

Karacahisar Kalesi; Eskişehir’in güneybatısında, Porsuk Çayı ’nın yanındaki platonun üzerinde kurulmuş bir Bizans kalesidir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırı Karacahisar Kalesi’ne kadar dayanıyordu.  Kalenin tekfuru bölgede bulunan diğer Bizans tekfurları gibi Anadolu Selçuklu Devleti’ne vergi veriyordu. Böylece Bizans île Türkler arasındaki barış devam ediyordu. Osman Bey Söğüt’e yerleştikten sonra Karacahisar tekfuru iktidarını kaybedeceğini düşünerek Osman Bey’e karşı düşmanca davrandı. Sonuçta Osman ...

Devamını Oku »