Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Boşluk doldurma sorularını çözebilirsiniz. Cevapları içindedir. 

9. Sınıf Türk Edebiyatı – Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Boşluk Doldurma Uygulaması

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

 

 

1. “abba” şeklindeki uyak düzenine ……………denir.

 

2. Dize sonlarındaki en az üç ses benzerliğiyle oluşan uyak türüne  ……………denir.

 

3. Dize sonlarında aynen tekrarlanan sözcük ve eklere  ……………denir.

 

4. Türk edebiyatında aruz ölçüsü en çok  ……………geleneğinde kullanılmıştır.

 

5. Aruz ölçüsünde  ……………hece (.) işaretiyle gösterilir.

 

6. Dizelerdeki hecelerin sayısına göre oluşturulmuş ölçüye  ……………denir.

 

7.Dizelerdeki hecelerin açıklığına ve kapalılığına göre oluşturulan ölçüye ……………… adı verilir.

 

8. Halk şiiri geleneğinde en çok  ……………uyak kullanılır.

 

9. Çapraz uyak  ……………şeklinde düzenlenen bir uyak düzenidir.

 

10. Hece ve aruz ölçüsü dikkate alınmadan yazılan şiirlere  ……………denir.

 

11. Bir dizenin sonundaki sözcüğün diğer dizenin sonundaki sözcüğün içinde tam olarak yer almasıyla  ……………uyak oluşur.

 

12.

 

Güle naz

 

 

 

Bülbül eyler güle naz

 

 

 

Girdim dost bahçesine

 

 

 

Ağlayan çok gülen az

Bu şiirde altı çizili kelimelerde …………………uyak vardır.

 

 

 

CEVAPLAR

 

1-Sarma uyak 2- Zengin uyak 3- Redif 4- Divan şiiri (klasik şiir) 5- Açık (kısa), 6- Hece ölçüsü 7- Aruz ölçüsü 8- Yarım uyak 9-abab 10-Serbest şiir 11- Tunç uyak 12- Cinaslı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*