HAK NEDİR? Kavramsal Düzeyde Ele Alınması

Hak bireyin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilen yetkisidir. Bu yetki hukuk düzeni tarafından tanınmıştır. Kişi hak sayesinde istediğini yapabilmekte, istediğini söyleyebilmektedir. Biz insan olduğumuz için hak ve özgürlüklere sahip oluruz.bu haklar kişinin nereli olduğu,  cinsiyeti, ırkı yada başka durumlara göre değişmez. Temel haklar bizi insan yapan özgürlüklere göre şekillenir. Haklar kişinin insan gibi yaşayabilmesi için gerekli olan öncelikli haklardır. Temel haklar başkasına devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulmazdır.  Bu haklar devlet tarafından güvence altına alınır.

Temel haklar ve özgürlükler nelerdir?

  1. Temel Haklar

Yaşama hakkı

Kişi dokunulmazlığı hakkı

Sağlık hakkı

Eğitim hakkı

Dilekçe hakkı

Özel yaşamın gizliliği

Konut dokunulmazlığı

Seçme ve seçilme hakkı

Ülkemizde yukarıda belirtilen temel haklar anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Devlet olağanüstü  durumlarda bu haklardan bazılarında kısıtlamaya gidebilir.

  1. Temel Özgürlükler

İnsanların kendini geliştirme ve insanca yaşayabilmesi için başkalarının haklarını ihlal etmeden özgürce yaşayabilmesini sağlayan haklardır. Bu hakların başlıcaları;

Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü

Basın özgürlüğü Din ve vicdan özgürlüğü

Haberleşme özgürlüğü

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

Toplantı hak ve özgürlüğü

Bilim ve sanat özgürlüğü,

 

Bu haklar anayasa ve yasalarla koruma güvence  alınmıştır. İnsanlar bu hak ve özgürlükleri kullanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermemek için kanunlara uymak zorundadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*