Karadeniz Bölgesi Coğrafi Tanıtım Metni

Karadeniz bölgesi ülkemizin doğuda Gürcistan sınırından başlatıp batıda Sakarya il sınırına kadar olan yerdir. Kapladığı alan bakımından yüzde on sekiz ile üçüncü büyük bölgedir.  Dağlık bir bölgedir. Sıra dağlar denize paralel olarak uzanmaktadır. Bu yüzden karadenizde ada çok ada yok denecek kadar azdır. Genel olarak tarımda makine kullanımı azdır.  Özellikle doğu Karadeniz bölgesinde tarım alanları çok azdır. Balıkçılık bölge ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.  Hayvancılık gelişmiştir. Arıcılık gelişmiştir. Madencilik alanında ülkemiz ekonomisine büyük katkısı vardır. Ülkemizdeki ormanları büyük bir kısmı Karadeniz bölgesindedir. Bu nedenle ormancılıkta da söz sahibi olan bir bölgemizdir. Ülkemizde üretilen fındığın tamamına yakını çayın ise tamamı Karadeniz bölgesinde üretilmektedir. Özellikle bölgenin doğusunda tahıl ürünü olarak buğdayın yerine mısır üretilmektedir.  Mısır bölgenin yağış durumuna en uygun tahıldır.

Karadeniz bölgesinin neredeyse üçte ikisi dağlıktır. Dağlar Batı Karadeniz bölümünde  üç sıra, orta Karadeniz bölümünde bir sıra Doğu karadenizde de sıra iki şeklinde uzanır. Doğu karadenizde dağlar daha yüksektir.

Karadeniz bölgesi üç bölüme ayrılmıştır: Doğu Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesi Orta Karadeniz Bölgesi’dir.

Doğu Karadeniz Bölgesi: Yağış miktarı en yüksek olan bölümüdür. Kıyı ile iç kesimlerde iklim farkı en fazladır olan bölümdür. Kıyı kesimlerde karadeniz iklimi görülürken iç kesimlere doğru karasal iklim görülmektedir.  Ulaşımın en zor sağlandığı bölümdür. Yağış rejimi düzenlidir.  Kıyılar diktir ve derindir bu yüzden en çok falez bu bölümde yaşanır. Tarımsal nüfus yoğunluğu en yüksek yerdir. Makine kullanımı çok düşüktür. Dağınık yerleşmenin en yaygın olduğu yerdir. Ahşap evler çok görülmektedir. Sanayi gelişmediği için sürekli dışarıya göç verir.

Batı Karadeniz Bölümü: bu bölüm de dağlıktır. Denize paralel uzanan üç sıra dağ vardır. bu yüzden ulaşım oldukça zordur. Ahşap evler çoktur. Karabük ve Ereğli’de taş kömürü çıkarılması nedeniyle dışarıya göç vermez dışarıdan göç alır. Taş kömürünün de etkisiyle sanayi gelişmiştir.

Orta Karadeniz: dağlar alçalıp içe çekilip tek sıra haline gelmiştir. Yükselti diğer bölümlere göre  düşmüştür. Ulaşım kolaydır. Yeteri kadar tarım alanı vardır. tarımda makine kullanımı yaygınlaşmıştır.  Şehirleşme dağınık değildir. Yağış miktarı azdır. Yağış rejimi düzensizdir.

Batı karadenizin kıyı sırasında buluna  dağları adı küre dağlarıdır. İkinci sırada yer alan dağlar bolu ve ılgaz dağlarıdır. Batı Karadeniz bölümünün üçüncü sırasını oluşturan dağ sırası Köroğlu dağlarıdır. Batı Karadeniz üç büyük kıvrım sistemine sahiptir. Orta Karadeniz bölümünde canik dağları bulunkaktadır.  doğu Karadeniz kıyıda  kalkanları dağları dağları iç kesimlerde köse kop ve mescit  ve yalnız çam dağları dağları bulunmaktadır. Kırık yada volkan dağlarına rastlanmaz.

Çarşamba ovası ve Bafra olavarı karadizin en önemli ovalarıdır. Düzce ve Kastamonu ovaslar Gümüşhane ve Bayburt ovaları Amasya ve tokat ovaları önemli tarım alanlarıdır.

Karadeniz bölgesinin akarsuları: Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın çayı, Yenice (Filyos) çayı  ve  Sakarya’dır

Karadeniz bölgesinin gölleri: Karadeniz bölgesinde göller çok fazla büyük değildir. Tortum gölü, Sera gölü, Abant gölü Yedigöller (heylan set gölleri),

Karadeniz bölgesinde üretilen tarım ürünleri: Fındık : Trabzon, Giresun ve Ordu başlıca üretim alanlarıdır. Türkiye toplam üretiminin % 83’ü bölgeden karşılanır. Çay : Giresun’dan Gürcistan’a kadar olan kıyı şeridinde yetiştirilir. Rize çevresinde yoğunlaşır. Türkiye toplam çay üretiminin %100’ü bu bölgeden karşılanır. Tabii ekim alanı en dar olan ürünlerimizdendir. Tütün : Daha çok Orta Karadeniz Bölümü’nde (Samsun, Amasya ve Tokat çevresi) yetiştirilir. Ayrıca Batı Karadeniz’de Düzce dolaylarında da üretimi yapılır. Türkiye toplam tütün üretiminin %15’i bölgeden karşılanır.  Mısır : Bütün kıyı boyunca yetiştirilir. Halkın temel besin maddesi olduğu için bölge ticaretinde önemi yoktur.
Elma : Bölgede Amasya başta olmak üzere Kastamonu ve Tokat çevresinde yetiştirilir.
Şekerpancarı: Amasya, Tokat, Kastamonu çevresinde tarımı yapılmaktadır.
Keten-kenevir: Kastamonu başta olmak üzere Sinop, Zonguldak çevresinde tarımı gelişmiştir.
Soya Fasulyesi: Ordu- Giresun çevresinde tarımı yapılmaktadır.
Zeytin: Soğuktan korunmuş Çoruh vadi oluğunda ( Artvin -Yusufeli) tarımı yapılır.
Turunçgiller: Kış ılıklığı sebebiyle Rize çevresinde tarımı yapılır.
Kivi: Son yıllarda Rize ve Trabzon çevresinde tarımı yapılmaya başlamıştır.

Karadeniz bölgesinin şehirleri: Karabük,  Düzce, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Gümüşhane, Samsun, Trabzon, Sinop ,Zonguldak, Tokat, Rize, Ordu, Çorum, Kastamonu, Giresun

Karadeniz bölgesinde çıkarılan madenler: Taşkömürü : Ereğli – Zonguldak havzasından çıkarılır. Önemli bir kısmı demir-çelik üretiminde enerji kaynağı olarak kullanılır. Ayrıca Çatalağzı Termik Santralinde de taşkömürü kullanılmaktadır. Bakır : Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu)’de çıkarılmaktadır. Linyit : Merzifon (Amasya) ve Havza (Samsun) çevresinden çıkarılmaktadır. Manganez: Demirin sertleştirilmesinde kullanılır. Zonguldak-Ereğli ve Artvin-Borçka çevresinde çıkarılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.