Tekfur Nedir? Kime Denir?

Bizanslıların müstakil valilerine ve Anadolu’nun bazı Hıristiyan beylerine verilen unvandır. Bizans İmparatorluğunda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askerî görevleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu

Tekfur kelimesi köken olarak Ermenice  bir kelimedir.  Bizans imparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle  Anadolu  ve Rumeli’deki Hıristiyan  beylerine verilen addır. Bizanslıların müstakil valilerine ve Anadolu’nun bazı Hıristiyan beylerine verilen unvandır. Bizans İmparatorluğunda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu.
Bizans İmparatorluğu yıkıldıktan sonra tekfurluk da tamamen tarihe karışmış oldu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.