SEMİYOLOJİK YORUM NEDİR?

      Semiyolojik yorum? Sizler de benim gibi ilk defa duyanlardan olabilirsiniz bu kavramı.  O yüzden açık, kısa ve öz anlatmaya çalışacağım naçizane.

     Semiyoloji, göstergebilim demektir.  Eski Yunanca ’da ise işaret  anlamına gelmektedir. Semiyoloji kendi başına bir bilim dalı olmasına rağmen aslında diğer bilimlerle bir araya geldiğinde farklı boyutlar kazanmaktadır. Semiyoloji disiplinler arası bir bilim dalıdır.  Semiyoloji işaretler ve anlamlar bütünüdür. Bu bütün kültürel değerler, gelenekler, dil yapısı gibi birçok özellikle yorumlanmaktadır.

        Semiyoloji en çok mimarlık, sanat (film) ve   iletişim alanlarında kullanılmaktadır. Mimari aslında bir anlam taşımasına gerek yoktur. Değil mi?  İşlevsel olsun yeter mi acaba? Bir mimari yapıya baktığımızda yorumlamamız gerekenler nelerdir, yapılar bize ne yorumda bulunmamızı söyler? Bir tuğla tek başına bir anlam ifade etmez ancak bir kilise, bir cami, bir sinagog içinde çok fazla anlam barındırır. İşte semiyolojik yorum bize bir kilisenin, caminin, sinagogun neler ifade ettiğini söyler.

        Sanat( film) alanında semiyolojik yorum bize çok yabancı bir kavram gibi gelmez. Çünkü sanatın asıl amacı iletişimdir. İletişimini de görseller, dil, yazı, işaretler aracılığıyla yapar.  İletişimde peki nerelerde kullanırız? Aklınıza gelebilecek bir sürü alan vardır ve birçoğunda kullanırız semiyolojik yorumu. En bilineni  ve ilk akla geleni konuşma  veya dildir. Ancak görseller, imgeler, jestler, mimikler konuşma yâda dile aktardıkları ile anlamlandırır.

            Semiyolojik yorum bütündür. Tek başına bir harf, bir tuğla ya da bir fotoğraf karesi değildir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.