Cümlenin Öğeleri

 

 1. (I) İnsan yaşamın tatsızlığından ve yorucu sıradanlığından bir süre kurtulmak için yolculuğa çıkar. (II) Bu yüzden yolculuk mutluluk diyarına adım atmak demektir. (İli) İnsanın tasarlayıp da bir türlü gerçekleştiremediği şeylerin başlamasını kolaylaştırır. (IV) Bu konuda kimse farklı düşünmez.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gizli özne vardır.

 1. A) I B) II C) ili             D) IV

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir öğedir?
 2. A) Babası kazancının miktarını kızına açıkladı.
 3. B) Yazdığı ilk kitabı çok sevdiği babasına adamıştı.
 4. C) Sokak lambalarının ışığı odaya yansı
 5. D) Hiçbirinin anlattıklarında gerçek payı

 

 1. (I) O sıralar yazdığım her şeyde bir eksiklik, bir yanlışlık oluyordu. (II) Bunu gördükçe hırslanıyor, yenisini yazıyordum. (III) Yanlış yapmaktan hiç korkmadım. (IV) Çünkü bunların hepsinde bir yanlışın doğrusu olduğunu biliyordum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gizli özne yoktur?

 1. A) I. B) C) III.           D) IV.
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğelerine doğru ayrılmıştır?
 3. A) Suç / anında / herkesin / maskesi / düş
 4. B) Başarıya ulaşmak için / her zaman / basamakları tırmanmamız / gerekir.
 5. C) Senden başka / hiçbir şey / beni / oraya / getiremezdi.
 6. D) Bahar / güneş ve çiçekle / geldi İzmir’e

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması, dolaylı tümleç görevindedir?
 2. A) Geçen akşam televizyondaki tartışma programında eğitim sorunları konuş
 3. B) Son kitabında sokak ismi kullanmamış.
 4. C) Güneş ba’.arken yunuslar bu koya geliyor.
 5. D) Her şairde ustalığa giden yolda yazılmış şiirler vardı

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde gizli özne yoktur?
 2. A) Kimseye bir şey söylemeden çekip gitti.
 3. B) Yapılanlar karşısında sessiz kalmayalı
 4. C) Geceleri sıcaktan uyuyamazdı
 5. D) Kitaplar raftan birdenbire düştü.

 

 1. “Yazdığınız süre içinde zaman ve yerden koparsınız.”

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 1. A) Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem
 2. B) Belirtili nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem
 3. C) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
 4. D) Zarf tümleci – Belirtili nesne – Yüklem

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
 2. A) Sürekii çalışmayı ve sabrı gerektirir yazarlı
 3. B) Eski kiracımız boylu boslu bir adamdı.
 4. C) Arkadaşımızın kardeşi yüzmede birinci geldi.
 5. D) Koşullar değiştikçe kurallar değiş

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde soru, eylemi yapanı buldurmaya yöneliktir?
 2. A) Siz mi taşınacaksınız bu eve?
 3. B) Bizi burada bırakıp nereye gidiyorsunuz?
 4. C) Tatlılardan hangisini seversiniz?
 5. D) Kış aylarında trafik kazaları nasıl önlenebilir?

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç (zarf) tümleci vardır?
 2. A) Vedat Türkali sanat dünyasındaki gerçekleri gerçekçi bir anlayışla yazı
 3. B) Kendi mahallesinde yaşayan insanların yaşamlarından kesitler sunmuş.
 4. C) Romanda, öyküde, oyunda bir yaşam gerçeğinden yola çıkılı
 5. D) En az okunan kitaplar eleştiri kitaplarıdı

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğelerine doğru ayrılmıştır?
 2. A) Olanlar karşısında / ne yapacağını / şaşırdı.
 3. B) Çocukların / severek okuyacakları / bir kitap yetişkinlere / bir şey / sö
 4. C) Gittikleri otelden / hiç memnun kalmadı
 5. D) Birçoğumuz / olup bitenlerin / farkında / değ

 

 1. “Bu bakkalın önünden geçerdik, sen dondurma alırdın.”

Bu cümlede yer almayan öğe aşağıdakilerin hangisindedir?

 1. A) Özne
 2. B) Dolaylı tümleç
 3. C) Zarf tümleci
 4. D) Belirtisiz nesne

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
 2. A) Bu oyunu herkes izlesin.
 3. B) Dünya barışı herkesin ö
 4. C) Haftaya onlara da gideceğ
 5. D) Seni bekliyorlar.

 

 1. Çınar ağaçlarının yapraklarında kuşların ötüşleri saklıydı.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin oluşturduğu öğe aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 1. A) Bu durum ancak bir kaçımızı
 2. B) Haberi duyunca allak bullak olmuş
 3. C) Sen otuzuna geldiğinde ben iyice yaşlanacağı
 4. D) Akbabalar tepemizde daire ç

 

 1. “Bir ara şiirlerim en önemli dergilerde yayımlandı.”

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı yoktur?

 1. A) Ne zaman B) Nerede

C)Ne                                  D) Ne ile

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin   hangisinde   belirteç (zarf) tümleci cümlenin en önemli öğesidir?
 2. A) Usta sanatçılar dünyanın her yerinde saygı görü
 3. B) Benim sözlerimi hiçbir zaman dinlemedin.
 4. C) Açık konuşmaktan korkuyorsunuz.
 5. D) Şimdiye kadar burada kimse bizi ziyaret etmedi.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi dolaylı tümleç değildir?
 2. A) – Öyle durmuş kime bakıyorsun?

–  Gelenlere.

 1. B) – Öğretmen ona kimi sordu?

– Annesini.

 1. C) – Bu haberi kimden duydun?

–  Doğan’ın kız kardeşinden.

 1. D) – Şemsiyeni nerede bıraktın?

–  Okulda

 

 1. “Çocukluk anılarım” tamlaması aşağıdakilerin hangisinde öznedir?
 2. A) Zaman zaman çocukluk anılarım canlanır gözü
 3. B) Çocukluk anılarımı yazmayı düşünü
 4. C) Size çocukluk anılarımı anlatayı
 5. D) O kasabanın çocukluk anılarımda önemli bir yeri var.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin   hangisinde   belirteç (zarf) tümleci kullanılmamıştır?
 2. A) Kinci insan içine düştüğü durumlara çözüm aramaz.
 3. B) Turgut Uyar 1940’lı yıllarda dikkat çekici şiirler yazmıştı
 4. C) Bütün edebiyat ve şiir dergilerinde yapıtları sürekli yayımlanı
 5. D) Bir gün sonra yazımı gazeteye yetiş

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?
 2. A) Bunlar şiirimizin en güzel ö
 3. B) Aziz Nesin, kusursuz olduğuna inanılan kişilerin kötü yanlarını da ortaya koyan bir yazardı.
 4. C) İstanbul kavramı, küçük insanların yaşamı, hikâyesine yansı
 5. D) Melih Cevdet, çağdaş Türk şiirinin en büyük adlarındandı

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir