Türk edebiyatında üç şiir geleneği vardır. Özelliklerini Açıklayalım

Türk edebiyatında üç şiir geleneği vardır:

1) Halk Şiiri Geleneği

2) Divan Şiiri Geleneği

3) Modern Şiir Geleneği

 

Halk Şiiri Geleneğinin Özellikleri

 

 1. Şiirler, sade bir halk Türkçesiyle söylenmiştir.
 2. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
 3. Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 4. Redif ve uyağa önem verilmiş, genellikle yarım kafiye kullanılmıştır. doğa, tasavvuf, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.
 5. Şiirler doğaçlama olarak söylenmiştir.
 6. Halkın içinden yetişmiş ve çoğu okuryazar olmayan sanatçılar tarafından oluşturulmuştur.
 7. Ortak nazım biçimleri kullanılmıştır.

 

Divan Şiiri Geleneğinin Özellikleri

 

 1. Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 2. Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar sıkça görülür.
 3. nazım birimi beyittir: dörtlükle oluşturulan nazım şekilleri de vardır.
 4. Şiirlerde aşk. tabiat, din. tasavvuf gibi genellikle bireysel konular işlenmiştir.
 5. Şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine değil, beyit güzelliğine yer verilmiştir.
 6. Ortak nazım biçimleri kullanılmıştır.
 7. Mazmun denen ortak sözler kullanılmıştır.
 8. Genellikle zengin uyak kullanılmıştır.

 

Modern Şiir Geleneğinin Özellikleri

 

 1. Ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin şart olmadığı savunulmuş ve ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri verilmiştir.
 2. Sanatlı söyleyişin yerine, yalın ve doğal söyleyiş benimsenmiştir.
 3. Her türlü konu İşlenmiştir.
 4. Serbest şiir tarzı benimsenmiştir.
 5. Şiirlerde sözcük dizilişi ve iç ahenk ön plandadır.

 


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir