Sözcüğün ve Sözün Anlamı  

 1. “Kendini geliştirmeyen insan aynı zamanda gelişmeyecek olan bir toplumun habercisidir.”

Bu cümleye altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 1. A) Size daha sonra haber vereceğ
 2. B) Toplantıda olup biten her şeyi arkadaşlarına haber verdi.
 3. C) Bahçemizde açan hanımelleri baharın geldiğini haber veriyor.
 4. D) Geleceğini önceden haber verseydin seni karşılardı

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
 2. A) Ona yardım edenlere hep minnet duydu.
 3. B) Çevrendekilerin sözlerine kulak asmaman doğru bir davranış değ
 4. C) Çok okuyan biri olduğundan gelişmeye açık görünü
 5. D) Bu kasabanın büyüsüne kapılmayan insan yoktu.

 

 1. “Ne zaman bir gitar sesi duysa hemen kuiak kesilirdi.” cümlesindeki deyimin anlamını aşağıdakilerin hangisi en iyi açıklar?
 2. A) Belli etmeden dinlemek
 3. B) Söylenene dikkat etmek
 4. C) Haber beklemek
 5. D) Dikkatle dinlemek

 

 1. “Çamaşır makinesi sabahtan beri hiç durmadan çalıştı.” Cümlesinde altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?
 2. A) Çok B) Sürekli
 3. C) Devamlı D) Ara vermeden

 

 1. I. Aklında tutmak
 2. Aklı çıkmak

III.  Aklı basmak

 1. Aklında kalmak

Yukarıdaki numaralanmış deyimlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

 1. A) I ve IV B) I ve II
 2. C) II ve III D) II ve IV

 

 1. “Söze bir başlasa gerisini getirecekti.” cümlesindeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
 2. A) Evin temizliğine yarın kaldığı yerden devam edecekmiş.
 3. B) Başlangıçta bir şey bilmiyordu, şimdi kendini çok geliştirmiş buldum onu.
 4. C) Filmin sonunu merak eaiyorum.
 5. D) İşe bir başlayalım, işi kısa sürede sonuçlandırırı

 

 1. “Ben insanları seviyorum demek yeterli değii, insanlık için çalışalım.”

Bu cümlenin ana düşüncesini aşağıdaki atasözlerinden hangisi en iyi karşılar?

 1. A) Boş çuval dik durmaz.
 2. B) Lafla peynir gemisi yürü
 3. C) Başlamak bitirmenin yarısıdı
 4. D) Yatanın yürüyene borcu vardı

 

 1. “Dün” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
 2. A) Dün Alsancak’ta eski bir arkadaşıma rastladı
 3. B) Dünkü gazeteyi henüz okumadı
 4. C) Dün, geleceğini düşünmeyenler, bugün özlemlerinden uzak yaşamaktadı
 5. D) Önce dünden kalan yemekleri yiyelim.

 

 

 1. I. Kapıyı açtığı gibi bahçeye koştu.
 2. Bugün hava güzel olacak gibi.

III.  Beni dinliyormuş gibi bakıyor yüzüme.

 1. Her şey eskisi gibi bu evde.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde “gibi” sözcüğü kaç anlamda kullanılmıştır?

 1. A) 4 B)3 C)2          D)1

 

 1. i. Burada iki günden çok kalmayacağız. II. Çok yiyince rahatsızlandı.

İli. Çok geçmeden şehre ulaştık.

 1. Şehir hayatından çok köy hayatını seviyordu.

Yukarıdaki cümlelerde “çok” sözcüğü kaç anlamda kullanılmıştır?

A)1            B)2            C)3          D) 4

 

 1. “Böyle olmakla birlikte Orhan Kemal’i ve yapıtlarını çok iyi biliyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
 2. A) işine dört elle sarıldı.
 3. B) Bunu sana söyleyeceğini anlamalıydı
 4. C) Gelenlerden ikisini tanıyormuş.
 5. D) Hangisini alacağına sonunda karar verdi.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde “yazmak” sözcüğü “mecaz” anlamda kullanılmıştır?
 2. A) Adresini, çantasından çıkardığı küçük bir kağıda yazıp verdi.
 3. B) Alnımın yazısıymış, ne yapsam silemem ki.
 4. C) Dönem ödevini en güzel şekilde yazmış.
 5. D) Okumayı öğrendi; ama söyleneni tam olarak yazamı

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme yansıma sözcük değildir?
 2. A) Bu işi senin için seve seve yaparı
 3. B) Arkalarını dönmüş, fısıl fısıl konuş
 4. C) Onu uyandırmak zor, horul horul uyuyor.
 5. D) Kuşlar cıvıl cıvıl penceremde bu ilkbahar sabahı

 

 1. “Beden dilimizin en belirgin ve kesin anlamları yüzümüzdedir; yeter ki onu iyi kullanalım.”

Bu cümleye “yeter ki” sözcüğünün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 1. A) Çok çabaladı; ama başaramadı.
 2. B) İyi niyetli olmak koşuluyla bu sorunu tartış
 3. C) Geç geldiği için içeri girmek istemedi.
 4. D) Konuyu bir de bu açıdan inceleyelim.
 5. Kimi araçların adı, bu aracın hangi işe yaradığını da anlamca içerir.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili araç adlarından hangisi bu nitelikte değildir?

 1. A) Arabanın tekerleği patlamış, arabaya yenileri takı
 2. B) Çeşme bozuldu, bahçeyi sulayamayacağı
 3. C) Kendini bir de aynada
 4. D) İyi bir terzi olduğu makası kullanmasından belli.

 

 1. “Dışarıda hatırı sayılır bir sıcak var.”

cümlesine altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 1. A) Yaptıklarına bakılırsa azımsanmayacak şeyleri başarmış.
 2. B) Annemin önemle üzerinde durduğu konu eğ
 3. C) Yeterince konuşuldu bu konu.
 4. D) Aklına geldikçe bizi arar.

 

 1. I. Daha işin basındasın, telaşlanma.
 2. Başını ellerinin arasına almış düşünüyordu.

III.  Karşıki tepenin başını duman bürümüş.

 1. Grubun başı birazdan yanımıza gelecek.

“Baş” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç anlamda kullanılmıştır?

A)1            B)2            C)3          D) 4

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir