Sözcüğün ve Sözün Anlamı  

TEST 01

Sözcüğün ve Sözün Anlamı  

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde “dolaylama”ya bir örnek vardır?

A) Ahmet Bey hayat arkadaşını geçen yıl yitirdi.

B) Güneşin gülen yüzü içimi aydınlatı

C) Koca sahil o gün bomboş

D) Onun için canımı bile veririm.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde “dolay!ama”ya bir örnek vardır?

A) Göç mevsimiyle simsiyah olurdu gökyüzü.

B) Herkes öncelikle kendinin dostu olmalı.

C) Bacasız sanayi ülkemizin önemli gelir kaynaklarındandı

D) Filmin acıklı sonu hepimizi etkiledi.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde “dolaylama”ya bir örnek vardır?

A) Kızının yuvadan uçup gitmesine çok üzüldü.

B) Yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca gülümü.

C) Yorgun Çukurova yeni bir güne daha hazırlanı

D) Tarlanın göbeğinden su çıkardı

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

A) Bir işi belli noktada bırakmak: Geçen ders “sıfat” konusunda kaldı

B) Herhangi bir durumda bulunmak: Senin yüzünden geziden kaldı

C) Bir şeyle kaplanmak: Evi su basınca her yer su içinde kaldı.

D) Bir yerde yaşamak: Halam Almanya’da on iki yıl kaldı.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde “bir” sözcüğü, “ancak, yalnız” anlamında kullanılmıştır?

A) Sesi bir güzel ki anlatamam.

B) Bunu bir o yapar.

C) Eve bir varsak başka bir şey istemem.

D) Bir kadın sizi arı

 

 1. Beyaz eteğinin üzerine mora çalan bir gömlek giymişti.

Bu cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yakışan

B) Benzeyen

C) Görijnen

D) Sanılan

 

 1. Issız bir adada yalnız kalacak olsanız yanınıza ne alırdınız?

Aşağıdakilerin hangisinde “yan” sözcüğü bu cümledeki anlamı ile kullanılmıştır?

 1. A) Bunu yandaki bakkaldan mı aldın?
 2. B) Yanında kağıt mendil var mı?
 3. C) Bizim evin yanındaki bahçeden taze biber topladı
 4. D) Arabalar yan yana park etmiş

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde “yansıma”dan türemiş bir sözcük bulunmaktadır?
 2. A) Kapıyı kaç kere tıklattım, duyan olmadı.
 3. B) Bacağımdaki kızarıklık bir türlü geç
 4. C) Kulağıma garip sesler geliyor.
 5. D) Elbisenin rengi çok soluktu.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde “yansımadan türemiş bir sözcük vardır?
 2. A) Geceleri İzmir ışıl ısıldı
 3. B) Sonunda o da klasik müzik dinlemeye başladı.
 4. C) Patlamayla çöken binadan iki kişi sağ olarak çıkarıldı.
 5. D) Şiddetli rüzgardan kapı ve pencereler çarpı

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde “yansıma”dan türemiş bir sözcük yoktur?
 2. A) Fokurdayan tencerenin kapağını araladı
 3. B) İstanbul’a gidecek yolcu gemisi büyük bir gürültüyle limandan ayrıldı.
 4. C) Onun ou halini görünce yüreğim cız etti.
 5. D) Yaşlı olduğundan çok yavaş yürü

 

 1. ‘Yaşlılar öğrenmeye kapalı sanki.” cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
 2. A) Dünya değişiyor; ama sen yerinde sayı
 3. B) Yıllar onu çok değiştirmiş.
 4. C) Benim için bu konu burada kapanmıştı
 5. D) Yorgun düşene kadar bu tarihi kenti gezdik.

 

 1. “El elin eşeğini türkü çığırarak arar.” atasözüyle öğütlenen düşünce nedir?
 2. A) Başkalarına yardım et.
 3. B) Kaybettiklerine üzü
 4. C) Kendi işini kendin gö
 5. D) Hatayı kendinde ara, başkalarında değ

 

 1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
 2. A) Güneş balçıkla sı
 3. B) Arpa eken buğday biç
 4. C) Kusursuz dost arayan dostsuz kalı
 5. D) Taşıma suyla değirmen dö

 

 1. “Kimse bu görevi üzerine almak istemiyor.”

Yukanda aitı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde verilmemiştir?

 1. A) Öğretmenimiz okuldaki en yoksul çocuğun masraflarını ü
 2. B) Olayın sorumluluğunu üzerine almayı Önce kabul etmedi.
 3. C) İşini özenle yaparsan seni kabul ederim.
 4. D) Bütün suç ondaydı, ama o bunu inkâr ediyordu.

 

 1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
 2. A) Akıl akıldan üstündü
 3. B) Adamın iyisi iş başında belli olur.
 4. C) Akıllı düşman akılsız dosttan yeğ
 5. D) Ne doğrarsan aşına o geiir kaşığı

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış birdeyim vardır?
 2. A) Onu birden karşımda görünce dizlerimin bağı çözüldü.
 3. B) Söylediklerim kulağına küpe olsun; aynı hatayı bir daha yapma.
 4. C) Vitrindeki elbiseye göz koymuş; onu yarın alacakmış.
 5. D) Bunları ona söylemeye dilim varmıyor; duysa ne kadar sevinir.

 

 1. “Dil bilimiyle ilgili ileri sürdüğü teoriler bugün bile ayakta durmaktadır.” cümlesinde altı çizili sözün . yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
 2. A) Kullanılmaktadı
 3. B) Bazı bilim adamları eleş
 4. C) Geçerliliğini sürdü
 5. D) Herkesçe benimsenmiş

 

 1. “Bana gönül kovmakta haklısın.” cümlesine aitı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
 2. A) Yüreğindeki sevgiyi göstermeyen biriydi.
 3. B) İşini isteksizce yaptığından başarılı olamı
 4. C) Kaprisleri yüzünden çevresinde dostu kalmamış.
 5. D) Bunca zamandır onu arayıp sormadım diye alınmış.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir