Yazılı Sınavlar Kalktı mı?
Yazılı Sınavlar Kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Eylül 2023 tarihinde Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikler radikal kararlar barındırmaktadır. Buna göre okullarda yazılı ve sözlü sınavlar yeniden tasarlanacak ve etkili bir eğitim düzeni sağlanmış olacaktır. 

Bahsettiğimiz yönetmeliğin Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar başlığı altında yer alan 15. madde'nin İ ve J fıkralarında "Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenlerince sürekli yapılır. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilir."  "İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılır." ifadeleri yer almaktadır.  Buna göre artık ilkokullarda yazılı yoklama yapılmacaktır.  Öğrencilerin ders başarılarını ölçmek için öğretmenler sınıf içi gözlem formlarından yararlanacaklardır. 

Türkçe dersi için ayrıca okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçmeye yönelik uygulamalar yapılacaktır. Bunlar da sınıf içi etkinlikler ile gerçekleştirilecektir. 

Bazı internet sitelerinde sürece dayalı eğitim sisteminin bizim eğitim sistemimize pek uymadığını, birkaç gömlek fazla geldiğini dile getiren, yorum yapan eğitimciler bulunmaktadır. Sürece dayalı eğitimin gerçekleşmesi için öğretmenin yetkilerinin genişletilmesi ve dijital takip bu anlamda faydalı olacaktır. 

Öğretmenlerin internet sitelerinde bulunan içerikleri değiştirmeden öğrencilere sundukları, katkılarının olmadığı bir düzen yerine belki bu biraz daha faydalı olacaktır. Ancak zihinsel becerileri açık olmayan, sorgulama yapmayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler için süreç istenilen sonucu doğurmayacaktır. 

Yazıyı Paylaş

Bir Yorum Bırak